Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bydgoskim

 

Od 2 stycznia  2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w ramach Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu bydgoskiego uruchomione zostały 3 punkty (w Solcu KujawskimDąbrowie Chełmińskiej oraz Brzozie) świadczące nieodpłatną pomoc prawną.

więcej na stronie https://skorzystajznpp.wordpress.com/