PROJEKT „WYPOSAŻENIE NA START”

 

fio

Fundacja otrzymała dofinansowanie z projektu “Inicjuj z FIO” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej mogliśmy zakupić sprzęt niezbędny do podjęcia działań. Celem projektu  „wyposażenie na start” było wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego młodej organizacji NGO – Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego „Gradiam” poprzez zakup podstawowego wyposażenia. Przy realizacji projektu nastąpiło zdobycie nowych, cennych doświadczeń.

inicjuj-z-fio-loga-1024x218