Projekty

 Martyna Lewandowska – makijażystka, certyfikowany trener makijażu, stylistka brwi oraz kolorystka!

miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie 

Projekt  .„ ZAWSZE AKTYWNI II”- 3/GNGO/2023-35

„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” 

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje  w Strzelnie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych   „ ZAWSZE AKTYWNI II”.  Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 12 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy (6 K i 6 M) W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi     z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie: 

  Zajęcia rehabilitacyjne

  Zajęcia aktywizacyjno – terapeutyczne

  Zajęcia  ze specjalistą ds. wizerunku

  Wykłady edukacyjne

  Wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny 

 

Wartość projektu: 48 330,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 41 080,92 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 249,58 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2023 do 31.10.2023

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Regulamin projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy do projektu

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.

W ramach zajęć aktywizacyjno-terapeutycznych uczestnicy projektu wraz z panią Martyną Lewandowską przygotowali przepiękne choinki z recyklingu, które stroją Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelnie.

Zajęcia odbyły się w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Wykład edukacyjny na temat uprawień osób niepełnosprawnych cieszył się aktywnym zainteresowaniem uczestników projektu. Nie zabrakło istotnych pytań szczególnie w zakresie ubiegania się o świadczenia rentowe oraz tryb odwoławczy od decyzji orzecznika ZUS. Dofinansowania do Likwidacji barier architektonicznych to również temat cieszący się aktywnością uczestników. Wykład edukacyjny w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” dofinansowanego z Funduszy Europejskich .
 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Fundacja Na Rzecz Wsparcia Społecznego „GRADIAM”   realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO”.„ ZAWSZE AKTYWNI!”.

Granty dla NGO na realizację usług społecznych są przyznawane w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

lista rankingowa dostępna tutaj.

Celem projektu objętego grantem jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 15 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy W Strzelnie województwo kujawsko – pomorskiego  dotkniętych negatywnymi skutkami społecznymi wynikającymi z trwania stanu epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

Wartość projektu: 49 996 PLN

Dofinansowanie projektu z UE : 42 496.60 PLN

Krajowe środki publiczne: 7 499,40 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2022 do 31.03.2023

Załączniki: 


fio

Fundacja otrzymała dofinansowanie z projektu “Inicjuj z FIO” realizowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej mogliśmy zakupić sprzęt niezbędny do podjęcia działań. Celem projektu  „wyposażenie na start” było wzmocnienie potencjału technicznego i organizacyjnego młodej organizacji NGO – Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego „Gradiam” poprzez zakup podstawowego wyposażenia. Przy realizacji projektu nastąpiło zdobycie nowych, cennych doświadczeń.

inicjuj-z-fio-loga-1024x218

 

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!!!

6 kwietnia 2    016 roku w sali Domu Kultury w Strzelnie Fundacja „GRADIAM” przy współudziale przedstawicieli Komisariatu Policji w Strzelnie zorganizowała konferencję pt. „Dopalacze – dziękuję, nie zaryzykuję”. Uczestnikami konferencji była młodzież ze szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Strzelno oraz przedstawiciele oświaty. Konferencje przywitaniem gości oraz krótkim wstępem do problematyki spotkania, rozpoczęła w imieniu Zarządu Fundacji Pani Marlena Lewandowska, która podkreślała iż dopalacze to temat istotny. W trakcie konferencji omówiony został temat dopalaczy zarówno od strony terapeutycznej, medycznej jak i prawnej. Wspaniałą prelekcję wygłosił młodszy aspirant Tomasz Skruszewicz z Komisariatu Policji w Strzelnie. Etapem Konferencji było też uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Zarząd Fundacji pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Strzelno.
Gratulujemy uczniom talentu i dziękujemy za aktywną postawę wobec problemu jakim są dopalacze.
Laureaci konkursu:
I miejsce – Jarosław Kowalski z klasy III gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Strzelnie
II miejsce – Julia Nowak z klasy II A Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie
III miejsce – Wiktoria Kamińska z klasy II Gimnazjum W Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie
Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę główną telefon komórkowy marki LG.
W czasie trwania Konferencji funkcjonował punkt informacyjny z materiałami edukacyjnymi dot. profilaktyki uzależnień w tym narkotykami / dopalaczami. Dziękujemy Wolontariuszom Martynie Lewandowskiej oraz Mikołajowi Potrzebnemu za pomoc przy organizacji konferencji..

12985339_532899476913126_7843103537228457789_n

12963868_532899566913117_923798178395903466_n

12963665_532899543579786_4101474509217539845_n

12963376_532899503579790_2854911503188897027_n

12936715_532899523579788_6452306046800464815_n

Dziękujemy serdecznie uczniom gimnazjów ze Strzelna za udział w konkursie plastycznym „Dopalacze- dziękuję, nie zaryzykuję”.  Jednocześnie gratulujemy uczniom talentu i dziękujemy za aktywną postawę wobec problemu jakim są dopalacze. Rozstrzygnięcie konkursu wkrótce.

Organizator Konkursu Fundacja „GRADIAM”