Kolejne zajęcia w ramach projektu „ZAWSZE AKTYWNI!” za Nami

 
Wykład edukacyjny na temat uprawień osób niepełnosprawnych cieszył się aktywnym zainteresowaniem uczestników projektu. Nie zabrakło istotnych pytań szczególnie w zakresie ubiegania się o świadczenia rentowe oraz tryb odwoławczy od decyzji orzecznika ZUS. Dofinansowania do Likwidacji barier architektonicznych to również temat cieszący się aktywnością uczestników. Wykład edukacyjny w ramach projektu grantowego „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” dofinansowanego z Funduszy Europejskich .