O nas

 

Witamy na stronie Fundacji Na Rzecz Wsparcia Społecznego GRADIAM z siedzibą w Bydgoszczy.  Fundacja została powołana aktem notarialnym  w dniu 24.10.2014 r. Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego i zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie:

 1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych;
 2. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 3. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 5. działalności charytatywnej;
 6. ochrony i promocji zdrowia;
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem              z pracy;
 8. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 10. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 12. wypoczynku dzieci i młodzieży;
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. turystyki i krajoznawstwa;
 17. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 18. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 19. promocji i organizacji wolontariatu.

Zarząd Fundacji

 

Ludzie Fundacji to wykwalifikowani specjaliści:

Anna Antoszak – Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji; mgr politologii, absolwentka kierunku administracja oraz studiów podyplomowych z zakresu organizacja pomocy społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego kierunek szacowanie nieruchomości. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu marketingu i sprzedaży. Wieloletnie doświadczenie i pracę zawodową z powodzeniem łączy z działaniami społecznymi na rzecz drugiego człowieka m.in. pełniąc funkcję Skarbnika Zarządu oraz wolontariusza w organizacji pozarządowej WKS „O.R.I.”         w Kruszynie Krajeńskim – również współzałożyciel Klubu.  Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Parasolka. Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w latach 2012 – 2016. Wrażliwa na krzywdę i potrzeby człowieka, niepoprawna optymistka. Nieustannie poszukuje inspiracji,  uwielbia tworzyć wykorzystując nieszablonowe rozwiązania. Wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystkie talenty niezbędne do realizacji marzeń każdy z nas już ma w sobie, wystarczy je tylko świadomie wydobyć i zarządzić nimi. Działania podejmowane na rzecz Fundacji to kreowanie rozwoju Fundacji, zarządzanie jej projektami, fundraising, pozyskiwanie partnerów i klientów do współpracy. Stawia na ludzi otwartych, pozytywnych, pracowitych i uczciwych, takich, którym się chce.  Aktywnie wspiera i pomaga rozwiązać problem.

Marlena Lewandowska – Członek Zarządu Fundacji, koordynator ds. wolontariatu, z zawodu Terapeuta Zajęciowy. Ukończyła 3- stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej osób z autyzmem. Pracuje  w Przedszkolu dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych oraz z Autyzmem. Jej pasją jest rękodzielnictwo   i praca w ogrodzie. Życiowe motto to słowa JP II: „Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi „.

Rafał Kulpiński – z zawodu Terapeuta Zajęciowy, pasjonat polskiej kuchni, interesuje się piłką ręczną. Miłośnik przyrody. W życiu towarzyszą mu słowa : „ Nie możesz zmienić całego świata, ale możesz odmienić świat jednej osoby”

Anita Łojewska –   wolontariusz Fundacji, opiekun medyczny, masażysta, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych, Obecnie w ramach pracy zawodowej świadczy kompleksowe usługi fizjoterapeutyczne. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu wszelkich potrzeb.

Dariusz Antoszak – Członek Zarządu i wolontariusz Fundacji, członek oraz wolontariusz w organizacji pozarządowej WKS O.R.I. w Kruszynie Krajeńskim, pasjonat wędkarstwa.