Trwa rekrutacja do projektu „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” termin naboru uzupełniającego: 26.03 – 08.04.2018 r.

 

 Projekt „NEET Staże 2: droga do zatrudnienia” realizowany jest przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku oraz partnerów krajowych i zagranicznych:

  • Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”
  • Euroform RFS z siedzibą w Rende (CS), Piazza della Libertà 40, Włochy
  • Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS, Via Spalto San Marco 37, Brescia, Italy.

 

Na czym polega projekt?

 

Celem projektu jest pomoc młodym osobom w powrocie/ wejściu na rynek pracy poprzez zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń przydatnych przy poszukiwaniu i zdobywaniu pracy. Cel ten osiągnięty będzie przez różnorodne formy wsparcia uczestników w tym warsztaty i międzynarodowy wyjazd w celu odbycia zagranicznego stażu zawodowego.

 

Formy wsparcia:

 

  1. a) Przygotowanie do pobytu za granicą: kurs zawodowy zgodny z Twoimi zainteresowaniami, szkolenie językowe (j.angielski), lekcje o kulturze kraju, do którego będziesz jechać i warsztaty.
  2. b) Wyjazd zagraniczny – 80 dniowy grupowy pobyt we Włoszech. W tym czasie odbędziesz staż zawodowy ale również weźmiesz udział w dalszym kursie językowym (język włoski), a dzięki wycieczkom i imprezom kulturalnym poznasz lepiej kraj i jego kulturę kraju. Kierunki wyjazdu:

– Północ Włoch (Lombardia)

– Południe Włoch (Kalabria)

  1. c) Wsparcie po powrocie do kraju – udział w Targach Pracy, warsztaty, pośrednictwo pracy oraz płatne staże.

 

Czy udział jest bezpłatny?

 

Wszystkie elementy programu są bezpłatne dla uczestników, którzy regularnie i aktywnie biorą udział we wszystkich formach wsparcia. Uczestnikowi przysługuje:

  • komplet materiałów warsztatowych, catering (zależnie od liczby godzin szkoleniowych w trakcie dnia), a w przypadku warsztatów – certyfikaty potwierdzające ich ukończenie,
  • w ramach pobytu za granicą: pokrycie kosztów transportu, środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, imprezy kulturalne, ubezpieczenie itp. oraz niewielkie „kieszonkowe”.

 

Celem projektu jest zwiększenie stopnia integracji z rynkiem pracy oraz integracji społecznej i edukacyjnej 40 młodych osób (18-35 lat) z województwa kujawsko-pomorskiego należących do grupy NEET, czyli:

– niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo),

– nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

– nieszkolących się (nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i finansowanych środków publicznych).

 

Cel realizowany jest przez wykorzystanie programu mobilności ponadnarodowej.

Branże:

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE / PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE / LOGISTYKA / PRODUKCJA (spawacz metodą MIG/MAG/TIG, spedytor lub logistyk, operator maszyn, mechanik, konserwator urządzeń)

USŁUGI DLA LUDNOŚCI (m.in. kosmetyczka, fryzjer, recepcjonista, kelner, piekarz, kucharz, itp.)

 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (www.NEETstaze.pl). O bieżących wydarzeniach w projekcie będziemy Państwa informować również na fanpage na Facebooku (www.facebook.com/NEETstaze)

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 307 771,61 zł

 

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:  1 268 538,46 zł

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 luty 2018 r. – 30 czerwca 2019 r.

 

BIURO PROJEKTU I KONTAKT:

LIDER:

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 07.30 do 15.30

e-mail: projekt.neet@ksw.wloclawek.pl

telefon: +48660718362

Strona internetowa Projektu: www.NEETstaze.pl

PARTNER KRAJOWY:

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

  1. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz,

godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do 16.00

e-mail: rekrutacjaneet@lgd.bydgoszcz.pl

telefon: +48668424942

Strona internetowa Projektu: www.NEETstaze.pl